PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG QUANG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai05:19:48 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai05:19:42 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Trần Thị Hoa05:16:58 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
4Trần Thị Hoa05:16:43 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
5Trần Thị Hoa05:16:31 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
6Khách vãng lai05:16:23 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
7Khách vãng lai05:16:13 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai05:15:30 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai02:02:02 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=317
10Khách vãng lai01:41:07 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
11Khách vãng lai01:39:49 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=330
12Khách vãng lai01:30:21 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
13Khách vãng lai01:05:25 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
14Khách vãng lai01:00:47 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
15Khách vãng lai00:17:13 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16793
16Khách vãng lai00:14:55 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
17Khách vãng lai00:00:31 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
14 11 2018