PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG QUANG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai03:03:12 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai03:03:07 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai02:32:01 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
4Khách vãng lai01:37:54 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
5Khách vãng lai01:37:07 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=357
6Khách vãng lai01:21:37 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong.aspx
7Khách vãng lai00:46:54 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
8Khách vãng lai00:36:17 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai00:08:56 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
24 1 2019