PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG QUANG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SGKC-01001 Macmillan nextmove workbook 1Amanda cantSách giáo khoa Đang mượn
SGKC-01000 Macmillan nextmove pupils book 1Amanda cantSách giáo khoa Đang mượn
STKC-03260 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 5LÊ PHƯƠNG TRÍSách tham khảo Trong kho
STKC-03259 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 5LÊ PHƯƠNG TRÍSách tham khảo Trong kho
STKC-03258 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 4LÊ PHƯƠNG TRÍSách tham khảo Trong kho
STKC-03257 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 4LÊ PHƯƠNG TRÍSách tham khảo Trong kho
STKC-03256 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 3LÊ PHƯƠNG TRÍSách tham khảo Trong kho
STKC-03255 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 3LÊ PHƯƠNG TRÍSách tham khảo Trong kho
STKC-03254 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 2LÊ PHƯƠNG TRÍSách tham khảo Trong kho
STKC-03253 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 2LÊ PHƯƠNG TRÍSách tham khảo Trong kho
STKC-03252 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 1LÊ PHƯƠNG TRÍSách tham khảo Trong kho
STKC-03251 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 1LÊ PHƯƠNG TRÍSách tham khảo Trong kho
SPL-00046 Hướng dấn dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 quy định mới về lập dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước NGUYỄN ĐÌNH HÙNGSách pháp luật Trong kho
SPL-00045 Quy định mới nhất về tiêu chuẩn, định mức các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017NGÔ VĂN HIỀNSách pháp luật Trong kho
SPL-00044 Hướng dẫn thực hiện luật ngân sách nhà nước, luật kế toán và chế độ kiểm soát thu, chi ngân sách qua kho bạc nhà nước - hệ thống mục lục ngân sách nhà nướcVŨ THANH HUYỀNSách pháp luật Trong kho
12345678910...